Iniciatíva INAKOSŤ
spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín


MÁTE POCIT, ŽE SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ JE TOLERANTNÁ 
VOČI INAK SEXUÁLNE ORIENTOVANÝM SPOLUOBČANOM ?
MYSLÍTE SI, ŽE PARTNERSTVO DVOCH ĽUDÍ ROVNAKÉHO POHLAVIA 
NEPOTREBUJE PRÁVNU OCHRANU ?
JE PODĽA VÁS HOMOSEXUALITA CHOROBA?
MÁTE POTREBU SA “LIEČIŤ”, AK STE HOMOSEXUÁL ?
MYSLÍTE SI, ŽE HOMOFÓBNE VYJADRENIA POLITIKOV SÚ NEŠKODNÉ 
A NEMÔŽU V SPOLOČNOSTI VYVOLAŤ NÁSILIE VOČI GAYOM A LESBÁM ?
ZDÁ SA VÁM V PORIADKU NÁZOR, ŽE O SEXUÁLNEJ 
A CITOVEJ INAKOSTI NETREBA VEREJNE HOVORIŤ ?


AD: Iniciatíva INAKOSŤ - kto sme a čo je našim cieľom

CHARTA INICIATÍVY INAKOSŤ
spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín

Organizácie reprezentujúce gay a lesbickú minoritu na Slovensku


AD: Registrované partnerstvo

Občianske združenia iniciovali návrh zákona
o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia

Prečo registrované partnerstvo?

Právne postavenie registrovaných partnerov

Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva

Inštitút registrovaného partnerstva
(materiál z Tlač. konferencie IN-IN 20. 9. 2000)

Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku
(spoločné komuniké IN-IN, MDĽ, SDMS a DARS - organizátorov seminára, 9.12. 2000)


AD: HOMOFÓBIA

Homofóbia v slovenskej spoločnosti
(materiál z Tlač. konferencie IN-IN 20. 9. 2000)


AD: Práva homosexuálov ako politikum

Peter Králik:
(hovorca Iniciatívy INAKOSŤ)
Práva homosexuálov ako politikum
(materiál z Tlač. konferencie IN-IN 20. 9. 2000)
 

Výzva INICIATÍVY INAKOSŤ
(materiál z Tlač. konferencie IN-IN 20. 9. 2000)
 

STANOVISKO INICIATÍVY INAKOSŤ
k vyhláseniam Jána Čarnogurského a Alojza Rakúsa

Alojz Rakús:
(Poslanec NR SR za KDH)
K otázke homosexuality a tzv. registrovaného partnerstva u homosexuálov (tézy)

Ján Čarnogurský:
(Minister spravodlivosti)
Registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú


AD:  Homosexualita vo svetle súčasnej medicíny

Homosexualita nie je choroba
(materiál z Tlač. konferencie IN-IN 20. 9. 2000)


Reakcie občianskej spoločnosti:

Zuzana Szatmáry
(riaditeľka Nadácie Charty 77):
Keď mlčia teraz, kto bude hovoriť za nich?

Vlado Pirošík
(študent práva):
Zužujúci sa Čarnogurského svet

JÁN ZIMA (Oslo)
(Autor je škandinavista)
Homosexualita konečne aj v politike
 
 

Monitoring tlače a spravodajských agentúr


Tieto stránky sú stále vo vývoji, tak ako aj verejná mienka a postoje spoločnosti ku sexuálnym menšinám. Dúfame, že informácie, ktoré tu nájdete Vám pomôžu sa lepšie orientovať tejto problematike. Napriek tomu, že stránka je zároveň elektronickým hovorcom a médiom Iniciatívy INAKOSŤ, radi dáme priestor na vyjadrenie širokého spektra odlišných názorov a umožníme tak začať nevyhnutný dialóg medzi väčšinou a menšinou v spoločnosti. Autori stránky zároveň uvítajú konštruktívne nápady a postrehy, ako zlepšiť nielen jej obsah, ale aj jej formálnu grafickú podobu.

Vaše názory, rady, postrehy, pripomienky a príspevky do diskusie
sú vítané na e-mailovej adrese:
inakost@mailbox.sk