Organizácie reprezentujúce gay a lesbickú minoritu na Slovensku:
Občianske združenie HABIO 
Sociálne a kultúrne združenie gayov a lesieb
Pražská 11
816 36 Bratislava 

Pís. kontakt
HABIO
P.O.Box 233 
810 00 Bratislava 1 

Tel / fax: 07 – 52 49 20 13 
E-mail: habio@mailbox.sk 
WWW: http://go.to/habio


Občianske združenie ALTERA 
Združ. sloven. lesbických a bisexuálnych žien
Strieborné nám. 2
974 01 Banská Bystrica

Pís. kontakt
ALTERA, 
P.O. Box 459, 
974 01 Banská Bystrica 1

Tel / Fax: 088 – 415 35 42, M: 0905 – 31 61 62
E-mail: altera@nextra.sk


Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálych menšín 
CKKISM
Timravy 15
974 01 Banská Bystrica 1

Tel: 0905 – 29 97 17
Fax: 088 – 415 35 42
E-mail: ckkism@mailbox.sk
Web: http://ckkism.miesto.sk


Občianske združenie MUSEION
Združenie lesbických žien a ich sympatizantiek
Saratovská 3 
841 02 Bratislava

E-mail: vamo@ba.psg.sk
Web://www.scalex.cz/sophia

Hnutie Ganymedes
P.O. Box 4
830 00 Bratislava

Tel / Fax: 07 – 52 49 57 96
E-mail: ganymedes@pobox.sk
          daucikan@ba.psg.sk

Študentské centrum 
integrácie sexuálnych menšín Trenčín
Trenčiansky študentský dom
c/o ŠCISM
Mierové nám. 16
911 01 Trenčín

Tel: 0831–7444 650
E-mail: scism@post.sk

Hnutie Ganymedes Košice
MARS A&E
c/o Ganymedes 
P. O. BOX B-18
040 98 Košice

E-mail: levan@pobox.sk
Web: http://www.gay.sk/ganymed

Občianske združenie H – plus
Černyševského 9 
851 01 Bratislava 5

Tel / Fax: 07 – 62 24 51 17
Mobil: 0903 – 94 22 36
E-mail: hplus@nextra.sk
Web: http://hplus.miesto.sk

Hnutie Ganymedes SSL
P.O.Box 47, 
972 51 Handlová,
ARCUS Nitra
(neformálna skupina mladých gejov)
E-mail: triggonus@excite.com
HAB východ KOŠICE 
(neformálna skupina mladých gejov) 
E-mail: hab@pobox.sk 
WWW: http://come.to/hab.sk

 
 

Linky dôvery pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných:
 
07 / 5249 2013 Pondelok, Štvrtok 18.00 – 20.00 HABIO Bratislava
088 / 415 35 42 Utorok, Štvrtok 18.00 – 21.00  ALTERA Banská Bystrica
088 / 415 31 44 Piatok 16.00 – 19.00 CKKISM Banská Bystrica