Práva homosexuálov ako politikum

Peter Králik
(hovorca Iniciatívy Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín)


V autenticky liberálnej, otvorenej a v pluralitnej spoločnosti nie sú práva občanov homosexuálnej orientácie „politickým problémom“. Je to dané tým, že požiadavky homosexuálov sú fakticky indiferentné voči právam heterosexuálnej väčšiny.  Cieľ Iniciatívy Inakosť, presadiť inštitút registrovaného partnerstva, žiadnym spôsobom  neokliešťujú práva ostatných heterosexuálnych občanov. Zároveň nemá ani pozitívno-diskriminačný charakter, pretože práva homosexuálov nie sú povýšené nad práva ostatných občanov. 

Politickým problémom resp. fenoménom sa práva homosexuálov stávajú v optike politických strán a ich snahe profilovať sa na samotnom probléme. V takomto straníckom diskurze nejde o riešenie práv homosexuálov, ani o samotných homosexuálov, ale o účelovú stranícku propagandu využívajúcu predsudky, homofóbiu a prirodzený strach z inakosti. 

Súčasná politická kultúra a predovšetkým garnitúra sa vyznačuje  vysokou  mierou netolerancie, agresivity a xenofóbie. Najmä tzv. konzervatívne a kresťansko-demokratické politické prúdy  kontaminujú politický jazyk tzv.  slovným podpaľačstvom. Sú to výroky toho typu, ktoré prezentovali poslanec V. Móric a minister spravodlivosti J. Čarnogurský. Spoločným menovateľom oboch výrokov  je cielené vymedzovanie a vylučovanie občanov, ktorí sa odlišujú od väčšiny. V prvom prípade ide o rasovú inakosť v druhom  o sexuálnu inakosť. Takéto slovné podpaľačstvo  je nebezpečné dvojakým spôsobom. Po prvé rafinovaným spôsobom legitimuje xenofóbiu a násilie (i keď slovné) ako prostriedok a cieľ politického boja. Po druhé vytvára reálny sociálny príklad beztrestnosti násilia (v tomto prípade násilie verbálne), čím vytvára podhubie pre násilie fyzické. Klasickým príkladom politického slovného podpaľačstva s tragickými dôsledkami je bývala Juhoslávia. Politici tohoto typu a s takýmito politickými ambíciami sú nebezpečný pre dobré mravy v spoločnosti a pre utváranie tolerantného prostredia. 
 
Vzhľadom na súčasné a frekventované  zneužívanie práv homosexuálov politickými stranami sa Iniciatíva Inakosť vyhlasuje za nestranícku, ale politickú iniciatívu, ktorá je ochotná diskutovať o svojich legitimných požiadavkách so všetkými rozhodujúcimi politickými stranami na princípe rovný s rovným.