Ohlasy na tému homosexuality a registrovaného partnerstva v médiách
(zoradené chronologicky)


HOMOSEXUALITA: Mladí liberáli podporujú registrované partnerstvo

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Uzákonenie registrovaného partnerstva homosexuálov by malo byť tak, ako v iných demokratických krajinách samozrejmosťou aj na Slovensku. Klub politiky mladých (KPM), združujúci liberálne orientovaných mladých ľudí, nevidí dôvod brániť takýmto snahám, ktoré žiadnym spôsobom nezasahujú do slobody iných ľudí. "Chápeme, že takýto krok nenachádza v našej, do značnej miery konzervatívnej krajine pochopenie, ale s vývojom a zmenami spoločnosti je potrebné zmeniť aj myslenie ľudí," uviedol pre agentúru SITA člen KPM Peter Matula.

KPM nesúhlasí so štvrtkovými výrokmi ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského, ktorý odmietol možnosť prijatia zákona umožňujúceho uzatváranie registrovaných partnerstiev medzi osobami rovnakého pohlavia. Mladí liberáli považujú takéto kategorické odmietnutie oprávnených snáh homosexuálov za zasahovanie do slobody jednotlivcov. KPM bude podporovať snahy o uzákonenie registrovaného partnerstva.


Stanovisko mladých liberálov

Bratislava 18. augusta (TASR) - Mladí liberáli združení v Klube politiky mladých (KPM) považujú odmietnutie práva homosexuálov na právne ustanovené registrované partnerstvo za porušovanie osobnej slobody jednotlivca. Ako reakciu na postoj ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského, ktorý odmieta možnosť zakotvenia právnej normy umožňujúcej registrované spolužitie ľudí rovnakého pohlavia, to dnes pre TASR uviedol Peter Matula, člen KPM.
 Podľa KPM by malo byť uzákonenie registrovaného partnerstva homosexuálov úplnou samozrejmosťou. "Je tomu tak vo všetkých vyspelých demokratických krajinách. Nevidíme preto dôvod brániť snahám homosexuálov, ktoré navyše žiadnym spôsobom nezasahujú do osobnej slobody iných ľudí", uvádza sa vo vyhlásení.
 KPM je podľa slov P. Matulu združenie liberálne uvažujúcich mladých ľudí, ktorých postoje žiaľ ostávajú na konzervatívnom Slovensku nepochopené. Je potrebné zmeniť myslenie ľudí, a preto bude KPM aj v budúcnosti podporovať a presadzovať uzákonenie registrovaného partnerstva medzi rovnako sexuálne orientovanými jednotlivcami.


FICO: Slovensko na registrované partnerstvo nedozrelo

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Slovensko podľa lídra Smeru Róberta Fica ešte nie je pripravené diskutovať o registrovanom partnerstve homosexuálov. Ako dnes povedal pre agentúru SITA, o tejto téme je zatiaľ predčasné hovoriť. Prípadné pokusy uzákoniť registrované partnerstvo by podľa neho snahám homosexuálov o zrovnoprávnenie svojich vzťahov viac poškodili ako pomohli. Táto téma preto ani nie je v agende Smeru. Diskusiu o registrovanom partnerstve homosexuálov, ktoré by ho malo právne zrovnoprávniť s manželstvami heterosexuálnych partnerov, obnovilo tento týždeň Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ján Čarnogurský na tlačovej besede svojej strany vyhlásil, že kým bude ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú. Ministerstvo spravodlivosti ani nepripravuje takúto právnu úpravu. Dodal, že KDH sa spája s politickými silami v Európskej únii, ktoré majú na túto vec rovnaký názor a za ich pomoci nepripustí, aby únia prijala takúto smernicu. Predseda Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Alojz Rakús konštatoval, že homosexualite priaznivá spoločenská klíma, ktorej prejavom by bol aj zákon o registrovanom partnerstve, môže prispieť k zvýšeniu frekvencie jej výskytu. Podľa Čarnogurského je homosexualita porucha a homosexuáli by sa na základe dobrovoľnosti mali liečiť. Efektívnosť psychoterapie pri homosexualite je podľa Rakúsa 52 percentná.


HOMOSEXUÁLI: Informačné centrum mladých za registrované partnerstvo

Pred prijatím zákona o registrovanom partnerstve by mala byť rozsiahla verejná diskusia

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Informačné centrum mladých (ICM) v Prievidzi podporuje zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia na Slovensku tak, ako je to vo viacerých vyspelých demokraciách sveta a Európskej únie. "Myslíme si však, že na takýto razantný zásah do nášho právneho poriadku ešte nie je spoločnosť pripravená. Podporujeme preto rozsiahlu verejnú diskusiu, ktorá by mala predchádzať schváleniu registrovaného partnerstva, to by mohlo platiť na Slovensku o päť až šesť rokov." Uvádza sa to vo vyhlásení Útvaru sexuálnej integrácie, národnostných menšín a etnických skupín ICM, ktoré agentúre SITA poskytol koordinátor útvaru Slavomír Javorek. ICM považuje za nešťastné a nesprávne štvrtkové vyjadrenie ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského o tom, že homosexualita človeka je choroba alebo úchylka. Čarnogurského tvrdenie, že homosexuálne orientovaní ľudia by sa mali liečiť je prekvapením nielen pre dotknuté osoby, ale aj lekárske odborné kruhy, pretože v tomto prípade ide o vrodenú ľudskú sexuálnu orientáciu a nie chorobu, ktorá by sa dala liečiť. "Nestotožňujeme sa preto zo zaradením homosexuality medzi duševné choroby," uvádza sa vo vyhlásení ICM.


Stanovisko Klubu mnohodetných rodín

 Bratislava 18. augusta (TASR) - Charakter diskusie a nátlak  posledných dní o povýšení homosexuálnych vzťahov na úroveň heterosexuálnych vyvoláva u predstaviteľov Klubu mnohodetných rodín (KMR) obavy, že ľudia žijúci v normálnych rodinách budú závažným spôsobom diskriminovaní. Podľa stanoviska KMR, ktoré dnes poskytol TASR jeho predseda Stanislav Trnovec, homosexuálny vzťah nie je fyziologickým vzťahom,  zabezpečujúcim reprodukciu ľudstva tak, ako je to v rodine. Pre túto chýbajúcu funkciu z princípu nemôže byť na tej istej úrovni ako heterosexuálny vzťah, usudzuje KMR.

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský vo štvrtok 17. augusta na tlačovej besede venovanej problematike registrovania homosexuálnych partnerstiev doslova povedal: "Kým ja budem ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú." Zároveň odporučil tejto skupine ľudí liečiť sa. Proti jeho výrokom na adresu homosexuálov protestovali predstavitelia iniciatívy Inakosť Marián Vojtek a Jozef Gréč.


Sex, totalita a politika KDH

BRATISLAVA 19. augusta (SITA) - Letné mesiace sa občas vydávajú za uhorkové. Politici sa však snažia nezísť z očí voličov a prihrievať si svoju mediálnu prítomnosť čudesnými vyhláseniami. Kto nie je na obrazovke, nie je. A na obrazovku sa dostanú len tí, ktorí sa svojím správaním vymykajú šedivému priemeru., zamýšľa sa Národná obroda. V tomto horúcom lete sa podarilo odchádzajúcemu predsedovi KDH Jánovi

Čarnogurskému strhnúť na seba dvakrát veľkú mediálnu pozornosť v súvislosti s ľudskou sexualitou. Pred mesiacom sa rozhodol zamedziť prostitúcii na uliciach tak, že zamestná policajtov pravidelným predvádzaním dievčat z ulice na policajné stanice. Užitočný návrh, otázne je, či by sa policajti nemali starať radšej o závažnejšie zločiny, a či by sa ministerstvo spravodlivosti nepousilovalo vymyslieť také opatrenia, ktoré by umožnili postarať sa o prostitúciu tak, aby bola sústredená na príslušné miesta, a nie na ulicu. Vo štvrtok zasa označil homosexualitu za psychickú poruchu, ktorá diskriminuje ľudí a vylučuje ich z normálneho života. Preto sa majú homosexuálne orientovaní jedinci, muži či ženy, liečiť. Zároveň inkvizítorsky vyhlásil, že kým on bude ministrom spravodlivosti, tak registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia na Slovensku nebude. Na scestné návrhy na psychickú liečbu reagovali zainteresovaní dostatočne silne, ale čudujem sa, že nepožiadali Jána Čarnogurského aspoň o ospravedlnenie. Český sexuológ Radim Uzel v Českej televízii ironicky na adresu takýchto vyhlásení upozornil, že ešte sú na svete krajiny, kde homosexuálov popravujú. Slovo demokracia je v takýchto krajinách nadávkou, ak nie priamo zakázané, uvádza sa v denníku Národná obroda. Nie je však podstatná ani táto téma, ani téma prostitútok vo svojom prvom význame. Čo tým chce odstupujúci predseda KDH dosiahnuť? Je to boj o voličské preferencie? Chce v posledných mesiacoch svojho predsedovania otvoriť oči všetkým a ukázať, že nezmieriteľný boj proti hydre ľudskej sexuality je vlastný KDH, a preto sa tejto strane netreba venovať? Čarnogurského nástupca bude musieť radikálne zmeniť obraz strany. Inak totiž zostane zafixovaná ako extrémistická a netolerantná. Ako strana, ktorá nepristupuje k občanom tejto krajiny s víziou demokracie, ale s mečom zastrašovania a pevnej ruky, konštatuje Národná obroda.


Stanovisko Mladej demokratickej ľavice

Bratislava 20. augusta (TASR) - Mladá demokratická ľavica (MDĽ) ostro protestuje proti diskriminačným výrokom ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského a poslanca NR SR Alojza Rakúsa (SDK) na adresu návrhu zákona o registrovanom partnerstve homosexuálov. Mladí ľavičiari ich považujú za prejav konzervatívneho fundamentalizmu. Uvádza sa to v ich vyhlásení, ktoré dnes poskytli pre TASR.

"Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Právo homosexuálne orientovaných ľudí na registrované partnerstvo by bolo len naplnením princípu rovnosti, ktorý predstavuje rovnaké šance pre všetkých bez ohľadu na sexuálnu orientáciu", konštatuje sa vo vyhlásení. MDĽ bude iniciovať návrh zákona o registrovanom partnerstve homosexuálov, ktorý predloží do parlamentu prostredníctvom svojich poslancov.


Stanovisko Krajskej rady Hnutia mládeže za demokratické Slovensko Trenčín

Trenčín 21. augusta (TASR) - Proti vyjadreniam ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského o homosexuálne orientovaných občanoch a jeho odmietavé stanovisko k uzákoneniu ich partnerských vzťahov ostro protestuje Krajská rada Hnutia mládeže za demokratické Slovensko (KR HMZDS) v Trenčíne. Podľa znenia stanoviska, ktoré dnes TASR poskytla Elena Valenteje, poverená vedením KR HMZDS, vyjadrenia podobného zamerania majú za následok zvyšovanie nenávisti a diskriminačný charakter voči tejto minoritnej skupine obyvateľstva.
 KR HMZDS upozorňuje, že homosexualita človeka nie je chorobou, ani duševnou úchylkou, ale vrodenou sexuálnou orientáciou. Preto rada podporuje zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva za podmienky, že sa nijakým spôsobom nedotkne výchovy a života detí. Jeho zavedeniu by mala predchádzať široká verejná diskusia v spoločnosti. V závere stanoviska KR HMZDS odporúča ministrovi Čarnogurskému, "aby sa prestal venovať tým témam, ktorým nerozumie, a aby svoje sily venoval otázkam pomalého vybavovania občianskych záležitostí na súde, alebo rekodifikácii zákonov v jeho rezorte s cieľom priblíženia sa legislatíve Európskej únie".


SDSS: Volf je pripravený predložiť zákon o registrovanom partnerstve

Názory ministra spravodlivosti majú k spravodlivosti ďaleko, tvrdí predseda SDSS

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) je pripravená predložiť v NR SR zákon o registrovanom partnerstve. V súčasnosti komunikuje s občianskymi organizáciami, ktoré tento návrh vypracovali a po legislatívnom zhodnotení nič nebráni tomu, aby ho v parlamente predložili. Pre agentúru SITA to uviedol predseda SDSS Jaroslav Volf. Zároveň kritizoval vyjadrenia ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského na adresu homosexuálov. Podža Volfa zákon o registrovanom partnerstve sa netýka iba homosexuálov, ale môžu ho využiť všetci, ktorí z nejakých dôvodov nechcú uzavrieť manželstvo.

"Krajiny EÚ charakterizuje snaha napĺňať práva minorít, teda aj homosexuálnych. Sociálnodemokratické strany iniciujú možnosti vzniku registrovaného partnerstva a SDSS mieni postupovať podobne,“ vyhlásil Volf. Názory ministra spravodlivosti majú podža neho ďaleko od spravodlivosti, ale aj moderných trendov v Európe. SDSS chystá ku koncu roka konferenciu na tému registrovaného partnerstva, kde mienia získavať aj podporu ostatných poslancov. So zástupcami pravicových strán však SDSS nepočíta.


Ján VRABEC: Homosexualita nie je choroba, je to iná sexuálna orientácia

Predseda Slovenskej sexuologickej spoločnosti J. Vrabec žiada hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu o jednoznačné stanovisko k výrokom poslanca A. Rakúsa

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Žiadosť o jednoznačné stanovisko k vyjadreniam poslanca Alojza Rakúsa (KDH), ktorý pred časom označil homosexualitu za liečiteľnú poruchu, dnes v otvorenom liste hlavnému odborníkovi Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) pre psychiatriu Pavlovi Černákovi adresoval predseda Slovenskej sexuologickej spoločnosti (SSS) Ján Vrabec. "Ako predseda SSS vyjadrujem nielen stanovisko

osobné a odbornej verejnosti, ale aj stanovisko civilizovaného sveta, z ktorého je jasné, že homosexualita nie je choroba, je to iná sexuálna orientácia," konštatuje sa v liste. Podľa slov predsedu SSS je tolerantný prístup k minoritám, či už národnostným, rasovým, náboženským, ale i sexuálnym, základnou požiadavkou civilizovaného sveta, do ktorého chce Slovensko patriť. V súčasnej politickej situácii nastoľovať otázku

intolerancie k homosexuálnej minorite je podobné, ako stavať malé dvory s dlhými bičmi pre občanov inej pleti. "Osobne som presvedčený, že základnou jednotkou štátu je monogamné manželstvo muža a ženy a detí, ktoré z takého manželstva vzídu. Problém však nastáva, ak niekto svoje predstavy presadzuje ako spoločenskú normu platnú pre všetkých, ktorá potom diskriminuje určitú skupinu ľudí," konštatuje na záver otvoreného listu predseda SSS Vrabec.


Otázky času

SME, 24. 8. 2000

Predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska Jaroslav Volf včera uzatvoril prvú časť diskusie o registrovanom partnerstve, iniciovanú ministrom spravodlivosti Jánom Čarnogurským. Podľa Volfa je SDSS pripravená predložiť do parlamentu návrh zákona o registrovanom partnerstve, vypracovaný občianskymi združeniami a iniciatívami. „Ak takýto návrh dostaneme, po jeho legislatívnom zhodnotení sme pripravení ho predložiť do parlamentu,“ povedal Volf.

Sociálni demokrati ako súčasť vládnej koalície tak skutkom reagovali na závery Národnej konferencie SR proti všetkým formám rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a diskriminácii. Bola súčasťou vládneho akčného plánu SR v zápase proti uvedeným javom. A slovenská reprezentácia sa ňou bude pýšiť o pár týždňov na európskom a budúci rok aj na svetovom fóre. Volf reagoval aj ako politik na politiku kresťanských demokratov. „Jednoducho, pokiaľ ja budem ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú,“ oznámil totiž nedávno celkom nekresťansky Ján Čarnogurský. Po prvé preto, lebo vie, že aj homosexuáli sú - rovnako ako ostatní - dietky Božie. Po druhé preto, lebo verejne spochybnil závery uvedenej vládnej konferencie a tým aj dôveryhodnosť vlády v zahraničí. Čo je od ministra spravodlivosti, ktorého rezort sa podieľal na vytvorení akčného plánu i na konferencii, nepekné.

Predstavitelia ostatných relevantných politických strán sa danej téme vyhýbajú. Akúsi oporu našiel Čarnogurský, paradoxne, iba v R. Ficovi, podľa ktorého by pokusy o uzákonenie registrovaného partnerstva homosexuálov ich snahám o zrovnoprávnenie viac poškodili, ako pomohli. Fico tým však iba opäť povedal, že jeho odvolanie - iniciované Čarnogurským - z postu agenta pre ľudské práva bolo naozaj žiaduce. Podstatou slovenského príbehu o registrovanom partnerstve totiž nie je nič iné ako o úcta voči ľudskej bytosti. Tak ako nikomu nemožno upierať právo na život, tak nemožno vyzývať proti vytváraniu legitímnych požiadaviek a práv akejkoľvek skupiny občanov či jednotlivca.

Vyhrážanie sa ministra spravodlivosti upieraním práv skupine občanov je nemiestne. Nevieme kedy, ale raz isto nikomu neubližujúce registrované partnerstvá budú aj na Slovensku. Vieme, že Čarnogurský vtedy nebude
ministrom spravodlivosti. Čo môže byť ďalším dôvodom na skoré predloženie návrhu zákona do parlamentu a jeho schválenie.

JURAJ HRABKO


SDSS navrhne registrované partnerstvo

SME, 25. 8. 2000

BRATISLAVA - Sociálni demokrati sú pripravení po diskusii a legislatívnych úpravách predložiť do parlamentu návrh zákona o registrovanom partnerstve, tak ako to robia sociálni demokrati v iných krajinách Európy. Povedal to včera predseda SDSS Jaroslav Volf.

Volf mieni v decembri najprv organizovať vedecký seminár k otázke registrovaného partnerstva a návrh zákona predložiť až po diskusii začiatkom budúceho roka. Volf zastáva názor, že „pokiaľ by registrované partnerstvo bolo z hľadiska výhod na úrovni bezdetného manželstva, nestojí v opozícii proti spoločenským záujmom“.

Vyjadreniami predsedu SDSS sú „príjemne prekvapení“ predstavitelia iniciatívy Inakosť, ktorá združuje organizácie zaoberajúce sa zrovnoprávnením homosexuálne orientovaných ľudí. Hovorca iniciatívy Marián Vojtek povedal: „Je to niečo, na čo sme celý čas čakali - že nás niekto zavolá a budeme sa baviť vecne, bez emócií o argumentoch za a proti.“ Poslankyňa HZDS Marta Aibeková sa o podpore zákona bude môcť vyjadriť až po tom, keď bude poznať jeho konkrétnu podobu. „Keď sa to týka iba majetkových problémov, tam by som umožnila všetkým rovnaké práva,“ dodala Aibeková.

Návrh zákona je prostredníctvom svojich poslancov odhodlaná podať aj Mladá demokratická ľavica. Ján Čarnogurský, ktorého minulotýždňové vyjadrenia rozprúdili diskusiu o registrovanom partnerstve homosexuálov, na Volfovo vyjadrenie zareagoval slovami: „Podľa môjho názoru na to nezískajú väčšinu v parlamente.“
(ldi)


Bohuš Lenický:
Príliš bigotná diagnóza KDH

25. august 2000 (PRAVDA).

Niekedy je až obdivuhodné, s čím všetkým dokážu politici vyrukovať, len aby pritiahli pozornosť verejnosti a polepšili si svoje postavenie v rebríčkoch preferencií. Najmä v letnej uhorkovej sezóne, keď sa nič nedeje, otvárajú témy, ktoré v spoločnosti až tak nerezonujú, ale pre nedostatok iných načas zamestnajú médiá. Kresťanskí demokrati si za toto leto našli hneď dve návnady - pouličnú prostitúciu a nedávno aj registrované partnerstvo homosexuálov. Aj jedno, aj druhé je síce na Slovensku problémom, zďaleka však nie takým, pre ktorý by masa obyvateľov nemohla dobre spávať. Nočné mory majú z úplne iných problémov.

Kým kresťanskodemokratický recept na znepríjemnenie života pouličným kňažkám lásky možno ako-tak akceptovať, ich verejné vystúpenie na tému homosexuality páchne stredovekom. Pritom možno ani tak nejde o to, či homosexuálom a lesbičkám umožniť registrované partnerstvo, ako o neuveriteľné vyjadrenia Alojza Rakúsa, poslanca a predsedu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorý sexuálnu inakosť označil za liečiteľnú poruchu. Nielenže tým pobúril dotknutú minoritu, ale aj autority v sexuológii, napríklad predsedu Slovenskej sexuologickej spoločnosti Jána Vrabca, ktorý prezentoval svoje osobné aj odborné stanovisko, korešpondujúce s názorom civilizovaného sveta, že homosexualita nie je choroba, ale iná sexuálna orientácia. Tento poznatok nepochybne nie je cudzí ani doktorovi Rakúsovi, zdá sa však, že v jeho prípade tentoraz rozum zatemnila bigotnosť.

Na návnadu KDH sa však šikovne chytila aj malá, takmer akváriová politická rybička. SDSS je okamžite pripravená predložiť do Národnej rady zákon, umožňujúci registrované partnerstvo. Chcú tak podľa Jaroslava Volfa vyjsť v ústrety nielen homosexuálne orientovaným občanom, ale všetkým, ktorí z nejakých dôvodov nechcú uzavrieť manželstvo. Zaujímavé na ochote sociálnych demokratov je len to, že s iniciatívou sa poponáhľali až po vystúpení predstaviteľov KDH. Z toho možno dedukovať, že im asi viacej ako o záujem jednej z minorít ide o to, aby túto minoritu, prípadne ľudí jej priaznivo naklonených pritiahli na svoju stranu. Je to totiž jedna z možností, ako sa dostať z dlhodobej preferenčnej nuly.

Pre topiace sa strany, ktorými je tak KDH, ako aj SDSS, je zrejme aj teplá slamka dobrá. Pretože v našej slovenskej neveľmi tolerantnej spoločnosti si Rakús s Čarnogurským určite nájdu dosť spriaznených duší, ktoré by najradšej homosexualitu vyháňali z "postihnutých" svätenou vodou, kadidlom a ak to nepomôže, možno aj bičom či ohňom. Ak by táto téma nezbrala, možno prídu onedlho so zákazom vyučovania Darwinovej teórie v školách.


Záujmy strán a spoločnosti

SME, 26. 8. 2000

Jedným z dôvodov, prečo sa svojho času rozpadol spoločný česko-slovenský štát, bol fakt, že česká strana nikdy nemienila súhlasiť s paritou so slabším partnerom (S. Bombík) - vzťah väčšieho brata k menšiemu nebol práve optimálny, čo vtedajší slovenskí politici nikdy nezabudli zdôrazniť. Dnes je menší brat už niekoľko rokov tým väčším a zabudol, že teľaťom bol. Možno treba pripomenúť, že ak tvoria homosexuáli štyri percentá slovenskej populácie (t. j. vyše 200-tisíc občanov), svojím počtom prevyšujú elektorát viacerých „kľúčových“ politických strán (na presadenie sa v budúcich voľbách bude stačiť približne 150-tisíc voličov - čo by za takú voličskú základňu dali KDH, DS, SOP, SDSS, KSS).

Princíp väčšieho v slovenskej reálnej politike naďalej dominuje a vytláča empatiu do kúta - predseda KDH svojim homosexuálnym spoluobčanom odkazuje, aby sa išli liečiť. Na jednej strane je to síce pochopiteľné a dokonca aj logické, lebo podľa viacerých ohlasov elektorátu KDH takýto slovník a postoj vyhovujú - a ako vieme, pre predsedu KDH nie je nič dôležitejšie ako záujmy KDH a jeho členskej a voličskej základne. Jestvuje však aj druhá strana a tá odkazuje predsedovi KDH, že radikálny slovník a pomýlené postoje (je predsa rozdiel medzi sexuálnou orientáciou a sexuálnou deviáciou) devalvujú jeho imidž v tej časti slovenskej verejnosti, ku ktorej môže či mal by mať oveľa bližšie (spomeňme len také vďačné slovo liberál).

RÓBERT KOTIAN


Choroba to nie je!

MOMENT, 36/2000

MUDr. Ladislav Siska, psychiater-sexuológ z Fakultnej nemocnice v Bratislave: "Homosexualita je vrodená sexuálna orientácia na osoby toho istého pohlavia. V každej populácii žije 3-5 percent takto orientovaných osôb. V našej republike je to teda podľa výpočtov asi 200-tisíc ľudí. Už pred niekoľkými rokmi bola vyňatá z medzinárodnej klasifikácie chorôb, preto nie je považovaná za ochorenie a nemožno ju liečiť. 

U homosexuálov, ktorí ku mne prichádzajú s neurotickými poruchami či úzkostnými a depresívnymi stavmi, liečim tieto problémy, neliečim však ich homosexualitu! Liečia sa psychoterapiou, ktorá sa dopĺňa aj farmakoterapeutickými metódami. Sú to problémy, ktoré môže mať aj heterosexuál. Jestvuje jediná forma homosexuality, tzv. ego-dystonická, ktorá je naďalej ponechaná v medzinárodnej klasifikácii ochorení. Ide o homosexuálov, ktorí sú pod vplyvom dominantného prostredia prinútení navonok žiť heterosexuálne, aj sa napríklad oženia, majú deti, ale manželstvo zákonite stroskotáva a dostávajú sa do ťažkých neuroticko-reaktívnych a depresívnych stavov. Tieto tlaky okolia sú nebezpečné, poznám prípad, ktorý sa skončil samovraždou. 

Spoločenská klíma pozitívne naklonená homosexuálom neurobí z heterosexuála homosexuála ani naopak. Počet homosexuálov nijako nesúvisí s atmosférou v spoločnosti. Áno, ak je homosexuál veľmi silnou osobnosťou, môže po celý život potláčať svoj sexuálny pud, to znamená - nemať sexuálny kontakt. Svoju sexuálnu orientáciu tým však nezmení."