Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku


        Dnes sa v Bratislave skončil seminár Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku, ktorý pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv zorganizovali Iniciatíva Inakosť, Friedrich Ebert Stiftung, Mladá demokratická ľavica, Sociálnodemokratická mládež Slovenska a Dubčekova asociácia pre rozvoj spoločnosti. Cieľom seminára bolo pripraviť politické zadanie pre prípravu zákona o registrovanom partnerstve gejov a lesbických žien.

        Seminára sa zúčastnili aj poslanci NR SR László L. Nagy, Jaroslav Volf a Milan Ištván. Účastníci seminára diskutovali o obdobných právnych úpravách v niektorých krajinách EÚ (napr. Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Holandsku). O skúsenostiach s ich aplikáciou v praxi, najmä v škandinávskych krajinách oboznámil prítomných Christian Scharf z Sociálnodemokratickej mládeže Švédska. Poslankyňa Parlamentu ČR Hana Orgoníková za ČSSD informovala o pripravovanom vládnom návrhu zákona o registrovanom partnerstve v ČR. Na seminári boli prezentované aj výsledky výskumov týkajúcich sa akceptácie gejov a lesbických žien v spoločnosti medzi rôznymi vekovými, vzdelanostnými a sociálnymi skupinami, ako aj o rôznych prejavoch homofóbie vyvolanej falošnými predsudkami a mýtmi o gejoch a lesbických ženách.

        Prijatie zákona o registrovanom partnerstve je nevyhnutnou podmienkou pre nastolenie skutočnej rovnoprávnosti osôb s homosexuálnou orientáciou vo všetkých oblastiach života a teda aj naplnenia Ústavy SR garantujúcej rovnosť všetkých občanov pred zákonom.

        Zúčastnené strany sa dohodli na spoločnom postupe pri vypracovávaní návrhu zákona na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia a na ďalších aktivitách smerujúcich k úplnému a faktickému zrovnoprávneniu gejskej a lesbickej menšiny v slovenskej spoločnosti.

 

Peter Škriečka
koordinátor DARS
Ivan Požgai
Iniciatíva Inakosť
 

Andrej Vilim
SDMS
 

Judita Takáčová
MDĽ
 

V Bratislave 9. 12. 2000