STANOVISKO INICIATÍVY INAKOSŤ
k vyhláseniam Jána Čarnogurského a Alojza Rakúsa

Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín ako predstaviteľka združení sexuálnych menšín v SR dôrazne odsudzuje diskriminačné vyhlásenia ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského a poslanca za KDH Alojza Rakúsa k problematike prijatia návrhu Zákona o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia. Formulácie oboch politikov môžu vyvolať vlnu nenávistných prejavov v slovenskej spoločnosti, čo je zákonne postihnuteľné. Ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského žiadame o odstúpenie z funkcie pre jeho vyhlásenie: “Jednoducho, kým ja budem ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú”, čím podľa nášho názoru degraduje Národnú radu SR ako zákonodarný orgán SR na obyčajného vykonávateľa mocenských tlakov vládnych politikov. Žiadame NR SR i všetky strany so zastúpením v parlamente o odmietnutie takejto formy politickej nadpráce čelných predstaviteľov vlády SR, smerujúcej do európskych a atlantických štruktúr.

V Bratislave, 17. augusta 2000